Op 29 maart 2019 is het zover! Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU, of zoals voorzitter van de Europese Commissie J.C. Junker zegt, de scheiding is vanaf deze datum definitief. Gaat er voor de met het Verenigd Koninkrijk handelende ondernemer veel veranderen? Een volmondig ja is hierop het antwoord. Waar voor de btw eerst sprake was van intracommunautair handelen wordt plotsklaps weer invoer en uitvoer, met alle douaneformaliteiten van dien. En vorenstaande is nog wel het minste! 

Allereerst: waar praten wij over? Er zijn in Nederland circa 35.000 bedrijven die nu wel zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, maar verder geen bemoeienis met douane hebben vanwege verkeer met niet-EU landen. Er zijn dus 35.000 bedrijven die nog niet met invoer- en uitvoeraangiften en documentatie daaromtrent te maken hebben. Nieuwe onderwerpen bij handel met het Verenigd Koninkrijk worden de goederennomenclatuur en de douanewaarde, alsmede de toepassing van wetgeving rondom oorsprong, gezondheid, milieu en veiligheid. Alleen al op grensoverschrijdend gebied, waaronder douane, moeten er 170 verdragen met het Verenigd Koninkrijk opnieuw uit onderhandeld worden. Het verkrijgen van de vereiste douanevergunning(en) kan de nodige tijd in beslag nemen. De aanschaf en implementatie van software om douaneaangiften te kunnen verzorgen zal eveneens de nodige tijd in beslag nemen. Daarnaast moet je de mensen trainen. Alles uitbesteden kan natuurlijk ook. Maar ook daar moet een zoekactie naar de juiste partner worden verricht. Deze handelingen afgezet tegen de 35.000 bedrijven die op zoek gaan naar een oplossing geeft de noodzaak weer om snel te handelen. Om Brexit aan te kunnen schijnt de Nederlandse douane honderden nieuwe medewerkers nodig te hebben. Zomaar wat feiten dus, maar wel feiten die uw bedrijfsvoering gaan raken.

Ook het uitwisselen van personeel over en weer zal gecompliceerder worden. Daar waar binnen de EU vrij verkeer van personen hoog in het vaandel staat, heeft u na 28 maart 2019 te maken met werknemers die van buiten de EU komen of op een plek buiten de EU gaan werken. Naast vergunningenproblematiek speelt er het risico van versnipperde verzekeringsrechten. Tot slot, en zeker niet te onderschatten, moet u ook denken aan legal. Alle contracten moeten gescreend worden op dan geldend recht, denk hierbij aan uw incoterms en distributieovereenkomsten.

Waarom ons congres? Om u te informeren over de stand van zaken en wat er op u af gaat komen. De tijd dringt, in Brussel gaan de gesprekken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gestaag verder en de contouren van de scheiding worden zichtbaar. Gaat u niet tijdig beginnen met het inrichten van uw bedrijfsvoering op de nieuwe situatie, dan kunt u grote (financiële) schade oplopen. Vandaar dat wij u op dit congres willen informeren over enerzijds de stand van zaken op politiek terrein en anderzijds kunnen wij u handvatten aanreiken over de maatregelen die u kunt nemen om goed op Brexit te zijn voorbereid.

Kosten

De kosten van het seminar bedragen €150,- 

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.
Neem contact op

 
 

11 april 2018